ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย