วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียน
วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
Click Here
Previous slide
Next slide

Knowledge Is Endless To Learn​

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด​

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานและรางวัลครูนุ่ม

รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันเกียรติยศ หัวใจสีแดง

รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วันเกียรติยศ หัวใจสีแดง ปีการศึกษา 256615 มีนาคม 2567

อ่านต่อ »

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน

สื่อการสอน ครูนุ่ม