วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียน
วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
Click Here
Previous slide
Next slide

Knowledge Is Endless To Learn​

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด​

ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานและรางวัลครูนุ่ม

วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยากรการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อมัดใจผู้เรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBotScore)

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBotScore)วันที่ 4-5 ตุลาคม 2566​ ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ »

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน การสอน

สื่อการสอน ครูนุ่ม